Boost Your Business with OptiBoost Digital Marketing!
Home Tags भ्रष्टाचार

Tag: भ्रष्टाचार

ठळक बातम्या

आणखी वाचा

इस्त्रोकडून EOS-01 उपग्रहाच्या उद्या प्रक्षेपण

श्रीहरिकोटा: या वर्षीच्या आपल्या पहिल्या उपग्रहाचे इस्त्रोकडून उद्या प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे. शत्रू राष्ट्रावर नजर ठेवण्यासाठी इस्त्रो 7 नोव्हेंबर रोजी 'EOS-01' अर्थात अर्थ ऑब्जर्वेशन सॅटेलाइटचे...