Friday, December 9, 2022
Home Tags Gold medal

Tag: gold medal

ठळक बातम्या

आणखी वाचा

सेवानिवृत्त अंगणवाडी सेविकांना एक रक्कमी लाभ दिवाळीच्या आत देण्यात येणार

0
राज्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत सेवानिवृत्त अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या मानधनी कर्मचान्यांना एल. आय.सी. योजनतंर्गत निवृत्तीनंतर देण्यात येणारे एक...