Boost Your Business with OptiBoost Digital Marketing!
Home Tags Lok sabha election 2024

Tag: lok sabha election 2024

ठळक बातम्या

आणखी वाचा

If there is no value addition, education only increases ego! – Ramesh Bais, Governor

मूल्यांची जोड नसेल, तर शिक्षण केवळ अहंकार वाढवते ! – रमेश...

मुंबई – शिक्षणाला मूल्य, नीतीमत्ता आणि मानवता यांची जोड देणे आवश्यक आहे. तसे नसेल, तर शिक्षण केवळ व्यक्तीचा अहंकार वाढवते, असे वक्तव्य महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश...