Boost Your Business with OptiBoost Digital Marketing!
Home Tags Sculptor Arun Yogiraj

Tag: Sculptor Arun Yogiraj

ठळक बातम्या

Course in Temple Management at Bombay University

जून २०२४ पासून मुंबई विद्यापिठात मंदिर व्यवस्थापनाचा अभ्यासक्रम चालू होणार

मुंबई – मुंबई विद्यापिठात जून २०२४ या शैक्षणिक वर्षापासून मंदिर व्यवस्थापनाचा अभ्यासक्रम चालू केला जाणार आहे. मुंबई विद्यापिठातील हिंदु अध्यासन केंद्राच्या पुढाकारातून मंदिर व्यवस्थापन विषयात...

आणखी वाचा

१५ ऑक्टोबर २०२१ या दिवशी ‘विजयादशमी (दसरा)’ आहे. त्या निमित्ताने…

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन: ।स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।। – श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ३, श्लोक २१ अर्थ : श्रेष्ठ मनुष्य जे जे आचरण करतो, त्या त्या प्रमाणेच अन्य लोकही...